Бичил амь судлал

Бичил амь судлал - Микробиология - Microbiology

2009 оны 10-р сарын 11 Нийтэлсэн Sergelen.N

Анагаах ухааны бичил амь судлал нь micros-жижиг, bios –амь, logos –судлал гэсэн грек үгнээс гаралтай ба 0,5-10 нм хэмжээтэй эст бүтэцтэй болон 10-200 нм хэмжээтэй эсийн бус бүтэцтэй бичил биетнүүдийг судална. Анагаах ухааны бичил амь судлал нь эмгэг төрөгч болон нөхцөлт эмгэг төрөгч бүтэцтэй бичилбиетний тархалт, шинж, халдварын процесс, дархлал, бие махбодид хариу урвал үүсэн хөгжихөд тэдгээрийн үүрэг зэргийг судалж, халдварт өвчнийг оношлох, эмчлэх, сэргийлэх өвөрмөц аргуудыг боловсруулна.

 

 

 Дэлгэрэнгүй»